0

Ostutingimused

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad ostutingimused koos neis nimetatud dokumentidega on mõeldud andma teavet ettevõtte UAB Baltic Ambition (edaspidi: „müüja“) kohta ning esitamiseks isikutele, kes e-poest kaupa (edaspidi: „kaup“) ostavad (edaspidi: „ostja“); neis on sätestatud käesolevas e-poes müüdava kauba müügitingimused (edaspidi „tingimused“).

1.2. Käesolevaid tingimusi kohaldatakse igasuguste kauba müüki puudutavate lepingute (edaspidi: „leping“) sõlmimisel müüja ja ostja vahel. Enne mistahes kauba tellimist e-poest lugege palun käesolevaid tingimusi hoolikalt ja veenduge, et mõistate neid õigesti. Palun pange tähele, et ostja peab enne tellimuse vormistamist käesolevate tingimuste ja privaatsuspoliitikaga nõustuma ning kui seda ei tehta, pole tellimuse täitmine ja kauba tellimine võimalik.

1.3. Ostjal soovitatakse käesolevad tingimused edaspidiseks kasutamiseks välja printida.

1.4. Samuti teavitame, et käesolevaid tingimusi võib muuta 6. lõikes ära toodud korras. Soovitame tellimuse esitamisel iga kord käesolevad tingimused üle vaadata, et ostja oleks täielikult veendunud, et ta mõistab, mis tingimustel tellimus igal konkreetsel juhul esitatakse ja täidetakse. Käesolevaid tingimusi uuendati viimati 23.07.2018.

2. Teave müüja kohta

2.1. Käesolevad tingimused kehtivad kauba ostmisel veebipoest https://kingitare.ee/. Müüja on Leedu Vabariigis nõuetekohaselt registreeritud ja tegutsev Leedu ettevõte UAB Baltic Ambition, juriidilise isiku kood 302644705, registrijärgne aadress Savanorių pr. 22-201, Vilnius. Andmeid müüja kohta kogutakse ja säilitatakse juriidiliste isikute registris, mida haldab riigiettevõte Registrite keskus. Müüja KM-kohustuslase kood on LT100006236211.

2.2. Lisateavet müüja kohta leiate jaotusest „Meist“.

2.3. Müüja kontaktandmed on ära toodud veebilehe jaluses „Võta meiega ühendust“.

3. Kaubad

3.1 Veebipoes kuvatavad kaupade pildid on illustratiivsed. Kuigi müüja on teinud kõik endast oleneva, et muuta kaupade värvitoonid võimalikult täpseks, ei saa ta garanteerida, et ostja seadme ekraan kauba värvi täpselt näitab. Ostja mõistab, et kaup võib pildist pisut erineda.

3.2. Kauba pakend võib e-poes kuvatud piltidel näha olevast pakendist erineda.

3.3. Kui ei ole selgelt öeldud teisiti, on kõik e-poes kuvatavad kaubad saadaval. Juhul, kui tellitud kaupa enam saadaval pole, teavitatakse sellest ostjat viivitamata e-posti teel või muul viisil ning niisuguse kauba tellimuste täitmine peatatakse.

4. Isikuandmete töötlemine

Müüja töötleb ostja isikuandmeid vastavalt privaatsuspoliitikale. Arvestades seda, et privaatsuspoliitikas on kirjas tingimuste olulised sätted, on soovitatav, et ostja loeks need hoolikalt läbi ja oleks veendunud, et ta saab kõigist privaatsuspoliitika sätetest aru ning on nendega nõus.

5. Ostu-müügilepingu sõlmimine

5.1. Sellest e-poest saavad kaupa osta:

a) füüsilised isikud, kes on juba saanud 18 (kaheksateist) aastat vanaks;

b) füüsilised isikud vanuses 14 (neliteist) kuni 18 (kaheksateist) eluaastat, kui nad on saanud vanemate või eestkostjate nõusoleku, välja arvatud juhul, kui nad kasutavad isiklikke rahalisi vahendeid;

c) juriidilised isikud.

5.2. Käesolevate tingimuste kinnitamisega kinnitab isik, et tal on õigus sellest veebipoest kaupa osta.

5.3. Müüja poolt sätestatud kauba tellimise kord annab ostjale võimaluse enne tellimuse lõplikku vormistamist vigu kontrollida ja parandada. Ostjal on soovitatav esitatav tellimus igas tellimise etapis hoolikalt läbi lugeda ja üle kontrollida.

5.4. Ostja ja müüja vaheline leping loetakse sõlmituks hetkest, mil ostja, kes on soovitud kauba e-poes ostukorvi pannud, ostja ees- ja perekonnanime (ladina tähtedega), telefoni, e-posti, tarneaadressi ja täpse postiindeksi sisestanud, makseviisi valinud ning käesolevate tingimustega tutvunud, vajutab „Kinnita tellimus“.

5.5. Kui ostja on tellimuse esitanud, saadetakse talle e-kiri, mis kinnitab tellimuse kättesaamist.

5.6. Pärast tellimuse ette valmistamist kinnitab müüja tellimust, saates ostjale e-kirja, milles kinnitatakse, et kaup on ostjale välja saadetud või kaupluses kättesaamiseks valmis (sõltuvalt sellest, milline tarneviis on valitud).

5.7. Kõik ostja ja müüja vahel sõlmitud lepingud (tellimused) registreeritakse ja säilitatakse e-poe andmebaasis.

5.8. Lepingu sõlmimisega nõustub ostja, et tellimuse e-vorm ostu andmetega saadetakse ostu tegemisel sisestatud e-posti aadressile.

5.9. Juhul, kui müüjal ei ole võimalik kaupa müüa, näiteks seetõttu, et kaupa pole laos, antud kaup pole enam saadaval või e-poes ära toodud hinnaga seotud vea tõttu, nagu on sätestatud käesolevate tingimuste punktis 9.5, teavitab müüja ostjat sellest e-kirjaga või muude sidevahendite kaudu, ning tellimust ei täideta. Juhul, kui ostja on kauba eest juba tasunud, tagastab müüja tasutud summa 14 kalendripäeva jooksul.

6. Õigus tingimusi muuta

6.1. Müüja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi muuta, kaasa arvatud, kuid mitte ainult järgmistel põhjustel:

a) maksetingimuste muutumine;

b) muudatused kohaldatavates õigusaktides.

6.2. Iga kord, kui kaupa tellitakse, kehtib müüja ja ostja vahelise lepingu sõlmimisel tingimuste sel ajal kehtinud versioon.

6.3. Iga kord, kui tingimusi vastavalt käesolevate tingimuste 6. punktile muudetakse, teavitab müüja sellest ostjat ja informeerib, et tingimusi on muudetud ning muutmise kuupäev on ära toodud käesolevate tingimuste punktis 1.4.

7. Lepingust taganemine ja raha tagastamine

7.1. Ostjal on õigus ilma põhjust esitamata lepingust taganeda käesolevate tingimuste punktis 7.3 sätestatud tähtaja jooksul. Antud säte tähendab, et ostjal on õigus müüjat oma otsusest teavitada, lepingust taganeda, kaup müüjale tagastada ja makstud raha tagasi saada, kui ta on nimetatud perioodi jooksul meelt muutnud või mõnel muul põhjusel otsustanud kaubast loobuda.

7.2. Antud taganemisõigus ei kehti lepingute kohta, mis käsitlevad:

a) kaupu, mis on valmistatud vastavalt ostja erisoovidele eritellimuse alusel; kaupu mis on valmistatud spetsiaalselt ostja konkreetsete juhiste ja eelistuste alusel ning kaupu, mis on selgelt mõeldud ostja isiklikuks kasutamiseks;

b) kiiresti riknevaid kaupu või lühiajalise säilivusajaga kaupu;

c) pakendatud kaupu, mis on pärast kättetoimetamist lahti pakitud ning mis ei ole tervishoidlikel või hügieenilistel põhjustel tagastamiskõlblikud;

d) kaupu, mis pärast kättetoimetamist on tänu oma iseloomule äratundmatult teiste kaupadega segunenud;

e) pakendatud video- või helisalvestisi või tarkvara, mis on pärast kättetoimetamist lahti pakitud;

f) ajalehtede, perioodiliste väljaannete ja ajakirjade tarnelepinguid, välja arvatud niisuguste väljaannete ettetellimislepingud.

7.3. Ostja õigus lepingust taganeda hakkab kehtima alates lepingu sõlmimise kuupäevast, nii nagu on määratletud tingimuste punktis 5. Ostjal on õigus 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast kauba talle üleandmist lepingust taganeda, kaup müüjale tagastada ja selle eest makstud raha tagasi saada.

7.4 Ostja, kes soovib lepingust taganeda, peab saatma müüjale täidetud Toote tagastamise-ümbervahetamise vormi, mille leiab alamenüüst Garantii ja tagastamine. Lisaks on võimalik esitada selgesõnalise, kirjalik teade, milles on kirjas otsus lepingust taganeda. Ostja teate saamisel saadab müüja ostjale viivitamata kinnituse teate kätte saamise kohta.

7.5. Kaup tagastatakse ettevõttele UAB Baltic Ambition vastavalt jaotuses „Garantii ja tagastamine“ ära toodud tingimustele.

7.6. Lepingust taganenud ostjale tagastatakse kogu kauba eest makstud raha, sealhulgas ka tarnekulud. Pärast kauba kättesaamist ja selle kvaliteedi hindamist tagastab müüja kauba eest raha hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast kirjaliku teate saamist lepingust taganemise kohta, vastavalt käesolevate tingimuste punkti 7.13 sätetele. Juhul, kui tagastatakse ainult osa kaubast, tagastatakse saatmiskulud ainult siis, kui sama tellimuse ülejäänud kaupadele, kui oleks ostetud ainult need, oleks rakendatud madalamat tarnetasu kui kogu ostetud kaubale koos tagastatava kaubaga, ning ainult summas, mis võrdub nende tarnetasude vahega. Hetkel kehtivad tarnehinnad leiate jaotisest „Tellimuste kohaletoimetamine“. Juhul, kui kaup tagastatakse selle kvaliteedi puuduste tõttu, kehtivad käesolevate tingimuste punkti 7.11 sätted.

7.7. Ostja võib kauba tagastamise õigust kasutada ainult juhul, kui kauba tagastustähtaega ei ole ületatud ning kui kaubale on võimalik anda tagasi tema algne kaubanduslik välimus ja seisukord ning seda täis- või soodushinnaga müüa.

7.8. Tagastatav toode peab olema kahjustamata ja säilinud kaubandusliku välimusega (kahjustamata sildid, kaitsekiled jne) ning ei tohi olla kasutatud. Kõigil tagastatavatel kaupadel peavad olema originaalsed sildid ja etiketid, kaitsekiled ja -kotid ning samad lisatarvikud, millega koos need müüdi. Tagastatav toode peab olema korralikus originaalpakendis (koos juhendi ja garantiikaardiga, kui need koos tootega tarniti) ning sama komplektsuse ja koostisega nagu ostes. Koos kaubaga tuleb tagastada ka selle eest saadud kingitused.

7.9. Ostja vastutab kauba väärtuse võimaliku languse eest (sealhulgas, kuid mitte ainult tingimuste punktis 7.8 nimetatud juhtudel), mis tuleneb toimingutest, mis pole vajalikud kauba olemuse, omaduste ja toimivuse kindlaks tegemiseks. St, et müüjal on õigus ühepoolselt vähendada ostjale tagastatavat summat vastavalt kauba väärtuse eelnimetatud langusele.

7.10. Tagastamisel tuleb esitada käibemaksuarve (selle number) või - juhul kui käibemaksuarvet pole väljastatud - muu dokument, mis kinnitab kauba ostmist müüjalt, ning tellimuse number.

7.11. Kui ostja tagastab kauba vastavalt käesoleva 7. peatüki sätetele selle kvaliteedi puuduste tõttu, kohustub müüja ostjale tagastama kogu ebakvaliteetse toote eest makstud summa ning hüvitama tarnekulud vastavalt punkti 7.6 sätetele kauba osalise tagastamise kohta.

7.12. Müüja kannab tagasimakse ostja poolt esitatud pangakontole ükskõik missuguses pangas, mis Eesti Vabariigis tegutseb. Juhul, kui kaup tagastatakse UAB Baltic Ambition müügipunkti, kantakse tagastatav summa ikkagi ostja poolt ära toodud pangakontole.

7.13. Müüjal on õigus ostja makstud summasid mitte tagastada enne, kui kaup on müüjale tagastatud ja kontrollitud, et see vastab käesolevate tingimuste punktidele 7.7 ja 7.8.

7.14. Juhul, kui kaup tarniti ostjale pärast lepingust taganemist:

a) peab ostja kauba viivitamata müüjale tagastama;

b) kauba müüjale tagastamisega seotud kulude kandmise eest vastutab ostja, välja arvatud ebakvaliteetse tootega seotud juhtudel vastavalt punktile 7.11;

c) ostja on kohustatud kaupa nõuetekohaselt hoidma, kuni see müüjale tagastatakse.

7.15. Ostjal on igal juhul kõik ebakvaliteetse toote müügist tulenevad õigused, mis on sätestatud Leedu Vabariigi õigusaktides. Käesolevate tingimuste 7. osas või mujal tingimustes ära toodud tagastusreeglid ei mõjuta kuidagi nende õiguste olemasolu.

8. Kohaletoimetamine

8.1. Tarnitavate kaupade minimaalset summat ei ole sätestatud.

Koju kättetoimetamine

8.2. Ostja valikul tarnib kauba transpordifirma ostja kulul. Müüja poolt kindlaks määratud üksikjuhtudel tarnitakse kaup müüja kulul.

8.3. Kui ostja on tellimuse tegemisel valinud kauba koju kättetoimetamise teenuse, kohustub ta näitama täpse koha kauba kohaletoimetamiseks. Täpne tarnekulu sõltub tellitud kauba kaalust ja hinnast. Hetkel kehtivad tarnehinnad leiate jaotisest „Tellimuste kohaletoimetamine“.

8.4. Kauba mahalaadimis- ja kandeteenused tuleb tellida eraldi, enne kauba eest maksmist. Kauba mahalaadimis- ja kandeteenuste eest tasub ostja. Müüja poolt kindlaks määratud üksikjuhtudel tasub kauba mahalaadimis- ja kandeteenuste eest müüja. Mahalaadimis- ja kandeteenuste kehtivad hinnad võivad olla ära toodud jaotises „Tellimuste kohaletoimetamine“.

8.5. Ostja tellimus täidetakse enne punktis 5.6 nimetatud saatmisteates täpsustatud plaanitud tarnekuupäeva, välja arvatud juhul, kui toimuvad müüjast sõltumatud ettenägematud sündmused (nagu on kirjeldatud käesolevate tingimuste osas 16).

8.6. Tavaliselt toimetatakse kaup ostja poolt määratud aadressile või valitud pakiautomaati jaotises „Tellimuste kohaletoimetamine“ ära toodud tähtaja jooksul. Müüja ei garanteeri, et kaup tarnitakse igal juhul käesolevas punktis nimetatud tähtajaks, eriti kui tellitud kaup ei asu müüja laos.

8.7. Kui tellitakse enam kui üks toode, võidakse need tarnida eri ladudest ja erinevatel aegadel. Antud juhul tarnele lisatasu ei kohaldata.

8.8. Kättetoimetamine loetakse toimunuks, kui kaup toimetatakse ostja poolt määratud aadressile või valitud pakiautomaati.

8.9. Kauba omandiõigus läheb ostjale üle hetkest, mil kuller selle ostjale üle annab või ostja kauba pakiautomaadist välja võtab.

8.10. Saadetise kättesaamisel on ostja või vajaduse korral ostja esindaja koos kulleriteenuse osutaja esindajaga kohustatud saadetise pakendi seisukorda kontrollima. Kui toote või pakendi kontrollimisel leitakse puudusi, tuleb täita vastavasisuline avaldus kulleri juuresolekul ning võtta ühendust meie klienditoega.

8.11. Kui pakend osutub kahjustatuks, on ostjal või vajaduse korral ostja esindajal õigus saadetist mitte vastu võtta. Niisugusel juhul täidab kulleriteenuse osutaja esindaja koos ostja või vajaduse korral ostja esindajaga saadetise ülevaatuse kohta spetsiaalse akti, milles märgitakse tuvastatud kahjustused.

8.12. Kui ostja või vajaduse korral ostja esindaja on saadetise vastu võtnud ning ilma märkusteta allkirjastanud tarnekinnituse kulleriteenust osutava organisatsiooni andmesalvestis või paberkandjal, loetakse kaup kättetoimetatuks rikkumata pakendis ning andmesalvestis või paberkandjal ära toodud lisateenused nõuetekohaselt osutatuks, kui pole tõestatud teisiti.

8.13. Kui kaup on ostja määratud aadressile kohale toimetatud ja üle antud, loetakse kaup ostjale üleantuks olenemata sellest, kas kauba tegelikuks vastuvõtjaks on ostja ise või mõni muu isik, kes on kauba nimetatud aadressil vastu võtnud. Kui kaupa planeeritud tarnekuupäeval kohale ei toimetata, teatab ostja sellest müüjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui kauba kavandatud tarnepäevale järgneval päeval.

8.14. Kui kauba võtab vastu teine isik, mitte ostja, peab ostja tellimuse tarneinfo esitamisel sisestama kauba vastuvõtja isikuandmed.

8.15. Kauba kättesaamisel tuleb ostja isiku tuvastamiseks esitada kehtiv isikut tõendav dokument. Kui ostja ei saa kaupa ise vastu võtta ja kaup on tarnitud ostja poolt määratud aadressile, ei ole ostjal õigust esitada müüjale pretensioone kauba tarnimise osas valele isikule.

8.16. Ostja on kohustatud 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast kauba üleandmist kauba pakendit, kogust, kvaliteeti, sortimenti ja komplektsust kontrollima. Kui Ostja ülalnimetatud kohustust kindlaksmääratud tähtaja jooksul ei täida ja Müüjale pretensioone ei esita, loetakse, et kauba pakendid on nõuetekohased ning kauba kogus, kvaliteet, sortiment ja komplektsus vastavad lepingu tingimustele.

8.27. Kaupade kohaletoimetamisega seotud lisateave on ära toodud jaotises „Tellimuste kohaletoimetamine“.

9. Kauba hind ja tarnekulud

9.1. Kaupade hinnad vastavad e-poes ära toodud hindadele. Müüja teeb kõik temast oleneva, et kaupade hinnad ostja tellimuse esitamise ajal õiged oleksid. Kui müüja märkab kauba hindades ebatäpsusi, kohaldatakse käesolevate tingimuste punkti 9.5.

9.2. Kaupade hinnad võivad muutuda, kuid niisugused muudatused ei mõjuta juba sõlmitud lepinguid.

9.3. Kaupade hinnad sisaldavad käibemaksu (kui see on kohaldatav) vastavalt Leedu Vabariigis antud ajahetkel kohaldatavale maksumäärale. Kui käibemaksu suurus tellimiskuupäeva ja tarnekuupäeva vahelisel ajal muutub, võib kauba hind muutuda sõltuvalt käibemaksu muutusest, välja arvatud juhul, kui ostja on enne käibemaksumuudatuse jõustumist kauba eest täielikult tasunud. Müüja teavitab ostjat niisugusest hinnamuutusest kirjalikult ning annab ostjale võimaluse osta kaupa muudetud käibemaksuga kohandatud hinnaga või tellimuse tühistada. Tellimust ei asuta täitma enne ostja vastuse saamist. Juhul, kui ostjaga tema poolt esitatud kontaktandmetel ühendust saada ei õnnestu, loetakse tellimus tühistatuks ja ostjat teavitatakse sellest kirjalikult.

9.4. Kauba maksumus ei sisalda tarnekulusid. E-poes ära toodud tarnehinnad võivad muutuda. Hetkel kehtivad tarnehinnad leiate jaotisest „Tellimuste kohaletoimetamine“.

9.5. Arvestades müüja e-poes pakutavat äärmiselt laia kaubavalikut, on vaatamata müüja mõistlikele pingutustele siiski võimalik, et osa kaupa võidakse kuvada valede hindadega. Juhul, kui müüja teeb kindlaks, et esitatud kauba hind on vale, teavitab müüja sellest ostjat kirjalikult ning annab ostjale võimaluse osta kaupa õiglase hinnaga või siis tellimuse tühistada. Tellimust ei asuta täitma enne ostja vastuse saamist. Juhul, kui ostjaga tema poolt esitatud kontaktandmetel ühendust saada ei õnnestu, loetakse tellimus tühistatuks ja ostjat teavitatakse sellest kirjalikult. Tuleb märkida, et kui ekslik hind on ilmne ja ostja oleks võinud niisuguse vale hinna põhjendatult ära tunda, ei ole müüjal kohustust müüa ostjale kaupa vale (väiksema) hinnaga.

10. Maksmine

10.1. Ostja saab kauba eest tasuda:

a) e-panga kaudu;

b) sularahas või pangakaardiga, jaotises „Makseviisid“ sätestatud tingimustel;

c) pangakaardiga (krediit- või deebetkaart).

10.2. Juriidilistel isikutel on võimalik tasuda ka pangaülekandega müüja pangakontole, mis on ära toodud ostjale saadetavas ettemaksuarves, tuues makse selgituses ära tellimuse numbri.

10.3. Kui ostja on valinud punktis 10.1. a) nimetatud makseviisi, peab ta maksekorralduse kinnitama hiljemalt 24 (kakskümmend neli) tundi pärast nupu "Kinnita tellimus" vajutamist. Juhul kui maksekorraldust selle aja jooksul ei kinnitata, on müüjal õigus arvata, et ostja on lepingu sõlmimisest keeldunud, ja tühistada tellimus.

10.4. Ostja poolt valitud kaubad reserveeritakse müüja süsteemis ja müüja asub tellimust täitma:

a) kui müüja saab ostja pangast teatise valitud kauba eest tasumise kohta - punktide 10.1. a), 10.1. c) ja 10.2. korral;

b) viivitamatult pärast tellimuse kinnitamist, nagu on sätestatud lõikes 5 - punkti 10.1. b) korral.

10.5. Kui kauba eest makstakse punktis 10.1. b) sätestatud viisil selle kättetoimetamise ajal, kohaldatakse kullerimakse haldustasu, mis on ära toodud ostukorvis, kui on valitud punktis 10.1. b) ära toodud makseviis. Hetkel kehtiv selle tasu summa on ära toodud jaotises „Makseviisid“.

10.6. Täpsemat teavet tellimuse eest tasumise kohta leiate jaotisest „Makseviisid“.

11. Ostja kohustused

11.1. Ostja kohustub registreerimisvormis esitama ainult õiged ja täielikud andmed. Juhul, kui registreerimisvormis esitatud andmed muutuvad, on ostja kohustatud neid viivitamatult uuendama.

11.2. Ostja kohustub kasutama e-poodi ausalt ja õiglaselt ning selle toimimist ja stabiilset tööd mitte kahjustama. Juhul, kui ostja antud kohustust ei täida, on Müüjal õigus ostja juurdepääsu e-poele ilma ette teatamata piirata ja/või peatada (lõpetada) ning ta ei vastuta mingite võimalike ostja kahjude eest, mis sellega seotud on.

11.3. Ostja on kohustatud tellitud kauba eest tasuma ja selle vastu võtma vastavalt käesolevates tingimustes ära toodud korrale.

11.4. Vaatamata käesolevate tingimuste teistes punktides ära toodud kohustustele kohustub ostja kaupa enne kasutamist kontrollima (sh selle kokku panema, paigaldama vms) ja veenduma, et saadud kaup on tõesti see, mille ostja tellis.

11.5. Ostja on kohustatud järgima muid käesolevates tingimustes ja Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud nõudeid.

12. Tootja garantii

12.1. Mõnedele müüja poolt müüdavatele kaupadele kehtib tootja garantii. Selle üksikasjad ja kohaldatavad tingimused on ära toodud kaubale lisatud tootja garantiis.

12.2. Tootja garantii täiendab ostja õigusi, mis on seotud ebakvaliteetsete kaupadega.

13. Müüja kohustused

13.1. Müüja kohustub:

a) tegema kõik endast oleneva, et ostja saaks e-poe pakutavaid teenuseid asjakohaselt kasutada;

b) austama ostja privaatsust ning töötlema ostja isikuandmeid ainult käesolevates tingimustes, privaatsuspoliitikas ja Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.

13.2. Müüja kohustub järgima kõiki käesolevates tingimustes kirjeldatud nõudeid.

14. Kauba kvaliteet

14.1. Müüja garanteerib kaupade kvaliteedi (seadusega tagatud kvaliteedigarantii). Müüja annab erinevatele kaubagruppidele teatud aja jooksul kehtiva kvaliteedigarantii, mille konkreetne tähtaeg ja muud tingimused võivad olla ära toodud nende kaupade kirjeldustes.

14.2. Defektsed kaubad parandatakse, ebakvaliteetne kaup vahetatakse välja ja tagastatakse vastavalt käesolevates tingimustes sätestatud korrale ning arvestades kohaldatavate Leedu Vabariigi õigusaktide nõudeid.

14.4. Ostja, kes soovib defektse või mittetäieliku komplektsusega kauba kohta kaebust esitada, saab seda teha e-posti aadressil info@kingitare.ee.

14.5. Kaebuse esitamisel tuleb ostjal esitada käibemaksuarve (selle number) või - juhul kui käibemaksuarvet pole väljastatud - muu dokument, mis kinnitab kauba ostmist müüjalt, ning järgmine info:

a) tellimuse number;

b) toote foto, defektse koha foto (kui tegemist on mehaanilise defektiga ja seda on võimalik pildistada);

c) foto kauba pakendist;

d) toote defekti või rikke või puuduva osa kirjeldus.

14.6. Kaebuse esitamisel peab ostja märkima, kuidas ta oma pretensiooni lahendamist soovib:

a) müüja kõrvaldab kauba puudused tasuta ja mõistliku tähtaja jooksul, kui neid on võimalik kõrvaldada;

b) müüja alandab vastavalt ostuhinda;

c) toode asendatakse kvaliteetse samaväärse tootega, välja arvatud juhud, mil puudused on väikesed või tekkinud ostja süül;

d) kauba eest makstud hind tagastatakse ja lepingust taganetakse, kui ebakvaliteetne kaup kujutab endast tellimuse olulist rikkumist.

14.7. Pärast pretensiooni käsitlemist vastatakse sellele 14 (neljateistkümne) päeva jooksul.

14.8. Garantiiteenindusega seotud küsimustes võib ostja pöörduda telefonil +372 8801350 või e-posti teel info@kingitare.ee.

15. Vastutus

15.1. Ostja vastutab e-poe kasutamisega seotud toimingute eest, kaasa arvatud, kuid mitte ainult, registreerimisvormis esitatud andmete õigsuse eest. Ostja vastutab registreerimisvormis esitatud valedest või ebatäpsetest andmetest tulenevate tagajärgede eest.

15.2. E-poes registreerunud ostja vastutab oma sisselogimisandmete säilitamise ja/või kättesaadavuse eest kolmandatele isikutele. Kui e-poe pakutavaid teenuseid kasutavad kolmandad isikud, kes on ostja sisselogimisandmete abil e-poodi sisse loginud, kohtleb müüja neid isikuid kui ostjat ja ostja vastutab kõigi niisuguste kolmandate isikute poolt e-poes tehtud toimingute eest.

15.3. Müüja vabastatakse igasugusest vastutusest - niivõrd, kui see pole vastuolus kohaldatavate õigusaktidega - juhul, kui kahju on tekkinud põhjusel, et ostja, võtmata arvesse müüja soovitusi ja oma kohustusi, poie käesolevate tingimuste, privaatsuspoliitika ja muude käesolevates tingimustes märgitud dokumentidega tutvunud, kuigi talle see võimalus anti.

15.4. Võttes arvesse Leedu Vabariigi e-allkirja seaduse 8. lõike 3. osa sätteid, lepivad ostja ja müüja kokku, et ostja tegevuse kinnitamine e-poe sisselogimisandmetega (tuvastuskoodiga) omab Leedu Vabariigi e-allkirja seaduse 8. lõike 1. osas sätestatud e-allkirja juriidilist jõudu (st omab sama juriidilist jõudu nagu allkiri paberkandjal dokumentidel ja on kohtus tõendusmaterjalina lubatav).

15.5. Ostja vastutab tootedisainiks üleslaetava sisu eest (pildid, fotod, tekst jne). Ostja tagab, et üleslaetud sisu ei ole vastuolus Eesti Vabariigi seadustega, samuti kinnitab ta, et disain on tema enda loodud või et tal on üleslaetud disaini kasutamiseks õigus või volitus (kaubamärk, autoriõigus, patent jms). Ostjapoolne tellimus ja ettemaksuarve tasumine tähendab, et ostjal on täielik õigus antud visuaalse loomingu kasutamiseks ning et ta vastutab selle kasutamise seaduslikkuse eest.