0

Ostutingimused

1. Üldsätted

1.1 Käesolevate ostutingimuste eesmärk on anda teavet Baltic Ambition UAB (edaspidi "Müüja") kohta ning sätestada e-poes müüdavate kaupade (edaspidi "Kaup") müügitingimused (edaspidi "Tingimused") isikutele, kes ostavad e-poes kaupu (edaspidi "Klient").

1.2 Neid tingimusi kohaldatakse Müüja ja Ostja vahelisele mis tahes lepingule Kauba müümiseks ("Leping"). Palun lugege need Tingimused hoolikalt läbi ja veenduge, et olete neist aru saanud, enne kui jätkate kaupade tellimist veebipoes. Pange tähele, et Ostja peab enne tellimuse täitmist nõustuma käesolevate Tingimustega ja privaatsuspoliitikaga ning et sellest keeldumine toob kaasa tellimuse täitmata jätmise ja kaupade tellimise.

1.3 Ostjal soovitatakse need tingimused edaspidiseks kasutamiseks välja printida.

1.4 Samuti juhitakse tähelepanu, et neid Tingimusi võib muuta punktis 6 sätestatud korras. Soovitame teil iga kord, kui te kaupu tellidate, vaadata Tingimused läbi, et tagada täielik arusaamine tingimustest, mille alusel teie tellimus igal konkreetsel juhul esitatakse. Neid tingimusi uuendati viimati 23.07.2018.

1.5. Käesolevad tingimused ja mis tahes leping Müüja ja Ostja vahel on ainult leedu keeles.

2. Teave Müüja kohta

2.1 Käesolevad tingimused kehtivad kaupade ostmisel aadressil https://kingitare.ee/. Müüja on UAB Baltic Ambition, Leedu ettevõte, mis on nõuetekohaselt registreeritud ja tegutseb Leedu Vabariigis, juriidilise isiku kood 302644705, registrijärgne aadress Ukmergės g. 364, Vilnius. Müüja andmeid kogutakse ja säilitatakse juriidiliste isikute registris, mida haldab Riigi Ettevõtlusregistrite Keskus. Müüja käibemaksukohustuslase kood LT100006236211.

2.2 Lisateave Müüja kohta on kättesaadav jaotises"Meist".

2.3 Müüja kontaktandmed on esitatud jaotises"Kontakt".

3. Kaup

3.1 Veebipoes kuvatavate Kaupade pildid on ainult illustratiivsed. Kuigi Müüja on teinud kõik endast oleneva, et kuvada Kaupade värvid võimalikult täpselt, ei saa Müüja garanteerida, et Ostja seadme kuvamine kajastab täpselt Kaupade värve. Ostja mõistab, et kaubad võivad pisut erineda nende kujutistest.

3.2 Kauba pakend võib erineda e-poes olevatel piltidel näidatud pakendist.

3.3 Kui ei ole sõnaselgelt teisiti märgitud, on kõik veebipoes näidatud Kaubad saadaval. Juhul kui tellitud Toode muutub kättesaamatuks, teavitatakse Ostjat sellest viivitamatult e-posti või muul viisil ning sellise Toote tellimus lõpetatakse.

4. Isikuandmete töötlemine

Müüja töötleb Ostja isikuandmeid kooskõlas privaatsuspoliitikaga. Arvestades, et privaatsuspoliitika sisaldab olulisi sätteid Tingimustes, on soovitatav, et Ostja loeks selle hoolikalt läbi, et veenduda, et ta on kõikidest privaatsuspoliitika sätetest aru saanud ja nendega nõustub.

5. Ostu-müügilepingu sõlmimine

5.1 Ostja võib osta kaupu käesolevast veebipoest:

(a) füüsilised isikud, kes on saanud kaheksateist (18) aastat vanaks;

(b) füüsilised isikud vanuses 14 (neljateistkümne) kuni 18 (kaheksateistkümne) aastat, tingimusel, et neil on vanemate või eestkostja nõusolek, välja arvatud juhul, kui nad käsutavad isiklikke vahendeid;

(c) juriidilised isikud.

5.2 Nende tingimuste aktsepteerimisega kinnitab isik, et tal on õigus osta kaupu sellest veebipoest.

5.3 Müüja protseduur Kauba tellimisel annab Ostjale võimaluse kontrollida ja parandada vead enne lõpliku tellimuse esitamist. Soovitatav on, et Ostja loeb ja kontrollib hoolikalt esitatud tellimust igas tellimisprotsessi etapis.

5.4 Leping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks, kui Ostja, olles veebipoes loonud ostukorvi, märkinud Ostja nime (ladina tähtedega), telefoninumbri, e-posti ja tarneaadressi, täpse postiindeksi, valinud makseviisi ning lugenud ja mõistnud käesolevaid tingimusi, vajutab nupule "Kinnita tellimus".

5.5 Kui Ostja on tellimuse esitanud, saadetakse Ostjale e-kiri, mis kinnitab tellimuse kättesaamist.

5.6 Kui tellimus on vormistatud, kinnitab Müüja tellimuse, saates Ostjale e-kirja, milles kinnitatakse, et Kaup on Ostjale saadetud või on kauplusest kättesaamiseks ette valmistatud (sõltuvalt sellest, milline Kaupade kohaletoimetamise viis on valitud).

5.7 Iga Ostja ja Müüja vahel sõlmitud leping (tellimus) registreeritakse ja salvestatakse e-poe andmebaasis.

5.8 Lepingu sõlmimisega nõustub Ostja sellega, et ostu sooritamisel esitatud e-posti aadressile saadetakse elektrooniline tellimusvorm, mis sisaldab ostu üksikasju.

5.9 Juhul kui Müüja ei saa kaupu müüa, näiteks seetõttu, et kaupu ei ole enam laos, kaupu ei ole enam müügil või e-poes näidatud hinnas on viga, nagu on sätestatud käesolevate tingimuste punktis 9.5, teatab Müüja sellest Ostjale e-posti teel või muul viisil ja tellimust ei töödelda. Juhul kui Ostja on kauba eest juba tasunud, tagastab Müüja makstud summad 14 kalendripäeva jooksul.

6. Õigus muuta reegleid

6.1 Müüja jätab endale õiguse teha muudatusi käesolevatesse tingimustesse, sealhulgas, kuid mitte ainult:

(a) muuta maksetingimusi;

(b) kohaldatava õiguse muutmine.

6.2 Müüja ja Ostja vahelise lepingu sõlmimiseks kohaldatakse iga kord, kui kaupu tellitakse, tingimuste siis kehtivat versiooni.

6.3 Kui Tingimusi muudetakse vastavalt käesolevale punktile 6, teavitab Müüja sellest Ostjat ja teatab Ostjale, et Tingimusi on muudetud, ning muudatuse kuupäev on sätestatud käesolevate Tingimuste punktis 1.4.

7. Taganemine ja tagasimaksmine

7.1. Ostjal on õigus käesolevate tingimuste punktis 7.3 sätestatud tähtaja jooksul lepingust taganeda ilma põhjendusi esitamata. See säte tähendab, et kui Ostja muudab oma meelt või otsustab nimetatud ajavahemiku jooksul muul põhjusel kaubast taganeda, on tal õigus teatada Müüjale oma otsusest lepingust taganeda, tagastada kaup Müüjale ja saada raha tagasi.

7.2 Eespool nimetatud taganemisõigus ei kehti lepingute puhul, mis käsitlevad:

(a) kaupade suhtes, mis on valmistatud Ostja konkreetsete juhiste kohaselt, mis ei ole eeltoodud ja mis on valmistatud vastavalt Ostja isiklikule valikule või juhistele, või kaupade suhtes, mis on sõnaselgelt kohandatud vastavalt Ostja isiklikele vajadustele;

(b) kergesti riknevate kaupade või lühikese säilivusajaga kaupade puhul;

(c) pakendatud kaubad, mis on pärast tarnimist lahtipakitud ja mis ei sobi tervislikel või hügieenilistel põhjustel tagastamiseks;

(d) kaubad, mis oma olemuselt ei ole pärast tarnimist teistest kaupadest eristatavad;

(e) pakendatud video- või helisalvestised või pakendatud tarkvara, mis on pärast tarnimist lahtipakitud;

(f) ajalehe-, perioodika- või ajakirjade tarnelepingud, välja arvatud selliste väljaannete tellimise lepingud.

7.3 Ostja õigus lepingust taganeda algab lepingu sõlmimise kuupäevast, nagu on määratletud tingimuste punktis 5. Ostjal on õigus lepingust taganeda 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kauba üleandmisest ostjale, tagastada kaup müüjale ja nõuda selle eest makstud raha tagasi.

7.4 Kui Ostja soovib Lepingust taganeda, peab Ostja saatma Müüjale täidetud taganemisvormi näidise või esitama Müüjale selge teate, milles on esitatud taganemisotsus. Ostja teate kättesaamisel saadab Müüja viivitamata kinnituse teate kättesaamise kohta.

7.5 Kaup tagastatakse Baltic Ambition UAB-le vastavalt jaotises"Garantii ja tagastamine" sätestatud meetoditele ja tingimustele.

7.6 Kui Ostja ütleb lepingu üles ilma Müüja süüta, tagastatakse Ostjale kauba eest makstud raha, välja arvatud tarnekulud. Kaupade kättesaamisel ja pärast nende kvaliteedi hindamist tagastab Müüja Kaupade hinna hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul päeva jooksul alates kirjaliku lepingu ülesütlemise teate kättesaamisest, arvestades tingimuste punkti 7.14 sätteid.

7.7 Kui Ostja ei võta kaupa postkontorist vastu või ei anna seda üle, tagastatakse kaup Müüjale ja Ostjale tagastatakse kauba eest makstud raha, millest on maha arvatud kohaletoimetamise tasu.

7.8 Ostja võib kasutada Kauba tagastamise õigust ainult siis, kui Kauba tagastamise tähtaega ei ole ületatud ja kui on võimalik Kaubad algsesse seisundisse tagastada ja müüa need täies või vähendatud hinnaga.

7.9 Tagastatav Kaup peab olema kahjustamata, heas seisukorras (terved etiketid, kaitsekiled jne) ja kasutamata. Kõik tagastatud kaubad peavad olema varustatud autentsete etikettide, kaitsekottide ja samade tarvikutega, millega need müüdi. Tagastatud kaubad peavad olema originaalpakendis (koos kasutusjuhendi ja garantiikaardiga, kui need on kaubaga kaasas) samas seisukorras, nagu ostja need ostis. Kauba eest saadud kingitused tuleb tagastada koos kaubaga.

7.10 Ostja vastutab Kauba väärtuse vähenemise eest (sealhulgas, kuid mitte ainult tingimuste punktis 7.9 nimetatud juhtudel), mis on põhjustatud toimingutest, mis ei ole vajalikud Kauba olemuse, omaduste ja toimivuse kindlaksmääramiseks. See tähendab, et Müüjal on õigus ühepoolselt vähendada Ostjale tagastatava summa suurust proportsionaalselt eespool nimetatud Kauba väärtuse vähenemisega.

7.11 Tagastamisel tuleb esitada käibemaksuga seotud arve (selle number) või juhul, kui käibemaksuga seotud arvet ei väljastata, muu dokument, mis kinnitab kauba ostmist Müüjalt, tellimuse number.

7.12 Juhul kui Ostja tagastab Kauba käesoleva punkti 7 kohaselt Kauba kvaliteedi puuduse tõttu, kohustub Müüja tagastama Ostjale täielikult puudusega Kauba eest makstud hinna ja hüvitama tarnekulud, arvestades punkti 7.6 sätteid Kauba osa tagastamise kohta.

7.13 Müüja kannab tagastatud summad üle Ostja poolt määratud pangakontole mis tahes Leedu Vabariigis tegutsevas pangas. Juhul, kui kaup tagastatakse UAB Baltic Ambitioni müügikohtadesse, makstakse tagasimakseid ikkagi Ostja poolt määratud kontole.

7.14 Müüjal on õigus mitte tagastada Ostjale Ostja poolt makstud summasid enne, kui Kaup on tagastatud Müüjale ja kontrollitud selle vastavust eeskirjade punktidele 7.8 ja 7.9.

7.15 Juhul, kui kaup on Ostjale üle antud pärast lepingu tühistamist:

(a) peab Ostja kauba viivitamatult tagastama Müüjale;

(b) välja arvatud punktis 7.12 sätestatud vigaste Kaupade puhul, vastutab Ostja Kaupade Müüjale tagastamise kulude eest;

(c) Ostja peab hoidma kaupa nõuetekohaselt ladustatud kuni selle tagastamiseni Müüjale.

7.16 Ostjal on igal ajal õigused, mis tulenevad defektse Kauba müügist, nagu on sätestatud Leedu Vabariigi seadustes. Käesolevas punktis 7 või tingimuste muudes osades sätestatud tagastamisreeglid ei mõjuta nende õiguste olemasolu.

8. Tarne

8.1 Ostja valikul toimetab Kaubad Ostja kulul kohale transpordifirma. Müüja määratud üksikjuhtudel toimetatakse kaup Müüja kulul kohale.

8.2 Ostja kohustub kauba täpse kohaletoimetamise koha määrama tellimuse esitamisel, valides kodutarne teenuse. Täpne tarnehind sõltub tellitud Kauba kaalust ja hinnast. Kehtivaid tarnetasusid vt"Kohaletoimetamine ja kättesaamine".

8.3 Ostja tellimus täidetakse punktis 5.6 osutatud saatmiskirjas sätestatud plaanitud tarnekuupäevaks, välja arvatud juhul, kui tegemist on Müüjast sõltumatute sündmustega (nagu on määratletud käesolevate tingimuste punktis 16).

8.4 Kaup toimetatakse üldjuhul Ostja poolt määratud aadressile, Ostja valitud terminali või Leedu Posti postkontorisse punktis"Kohaletoimetamine ja kättesaamine" sätestatud tähtaegade jooksul. Müüja ei garanteeri, et kaup tarnitakse igal juhul käesolevas punktis nimetatud tähtaja jooksul, eriti kui tellitud kaup ei ole Müüja ladudes kättesaadav. Kaup toimetatakse kohale kogu Leedu Vabariigi territooriumil, sealhulgas Kuressaare poolsaarel (kuigi sellisel juhul kohaldatakse lisatasu, nagu on sätestatud punktis"Kohaletoimetamine ja kättesaamine").

8.5 Kui tellitakse rohkem kui üks Toode, võidakse need tarnida eri aegadel, kuna neid transporditakse erinevatest ladudest. Täiendavat transporditasu ei kohaldata.

8.6 Tarnimine loetakse lõpetatuks, kui kaup toimetatakse Ostja poolt määratud aadressile, Ostja valitud terminali või Leedu Posti postkontorisse.

8.7 Kauba omandiõigus läheb Ostjale üle hetkest, mil kuller annab kauba Ostjale üle ja kaup võetakse terminalist või Leedu postkontorist vastu.

8.8 Kohaletoimetamise ajal kontrollib Ostja või vajaduse korral Ostja esindaja koos transpordiettevõtte esindajaga saadetise pakendi seisukorda vastavalt kullerteenuse osutaja(te) eeskirjadele, mis on sätestatud jaotises"Garantii ja tagastamine".

8.9 Kui saadetise pakend on kahjustatud, on ostjal või vajaduse korral ostja esindajal õigus saadetist mitte vastu võtta. Sellisel juhul täidab kullerteenuse osutaja esindaja koos Ostja või vajaduse korral Ostja esindajaga spetsiaalse saadetise kontrolliaruande, milles märgitakse leitud kahjustused.

8.10 Kui ostja või ostja esindaja, olenevalt olukorrast, on kaubasaadetise vastu võtnud ja allkirjastanud kullerteenuse osutaja esindaja poolt esitatud andmelogi või paberkandjal saatekirja ilma märkusteta, loetakse kaup kahjustamata pakendis tarnitud olevat ja andmelogis või paberkandjal saatekirjas märgitud lisateenused nõuetekohaselt teostatuks, kui ei ole tõestatud vastupidist.

8.11 Kauba üleandmisel ja üleandmisel Ostja poolt määratud aadressil loetakse kaup Ostjale üleantuks, olenemata sellest, kas kauba on tegelikult vastu võtnud Ostja või mõni muu isik, kes on kauba määratud aadressil vastu võtnud. Kui kaupa ei toimetata kohale ettenähtud tarnekuupäeval, peab ostja sellest viivitamatult, kuid mitte hiljem kui järgmisel päeval pärast ettenähtud tarnekuupäeva, müüjat teavitama.

8.12 Kui Kauba võtab vastu muu isik kui Ostja, peab Ostja tellimuse tarneandmete täitmisel esitama selle isiku andmed, kes võtab kauba vastu.

8.13 Kauba vastuvõtmisel tuleb esitada kehtiv isikut tõendav dokument, et Ostja oleks nõuetekohaselt identifitseeritav. Kui Ostja ei saa kaupa vastu võtta ja kaup toimetatakse Ostja poolt määratud aadressile, ei ole Ostjal õigust esitada Müüja vastu nõudeid seoses kauba tarnimisega valele isikule.

8.14 Ostja kontrollib kauba pakendit, kogust, kvaliteeti, valikut ja täielikkust 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast kauba üleandmist. Kui Ostja ei täida seda kohustust ettenähtud tähtaja jooksul ega esita Müüjale kaebust, loetakse, et Kauba pakend on nõuetekohane ning kogus, kvaliteet, valik, sortiment, täielikkus ja komplekteeritavus vastavad lepingu tingimustele.

Kogumine kaupluses

8.15 Ostja valikul, välja arvatud punktis"Kohaletoimetamine ja kättesaamine" sätestatud erandid, võib veebipoes tellitud Kaubad tasuta kätte saada Baltic Ambition UAB kauplustest.

8.16 Kui Müüja valmistab Kauba kogumiseks ette, teavitatakse Ostjat e-posti ja/või SMS-i teel, et Kaup on kogumiseks valmis.

8.17 Tavapärased tähtajad, mille jooksul kaup on kogumiseks valmis, on jaotises"Kohaletoimetamine ja kogumine" sätestatud tähtajad.

8.18 Tellitud Kaubad tuleb kätte saada hiljemalt 7 (seitse) päeva, kui tellimus on ettemaksuga, ja 5 (viis) päeva, kui tellimuse eest tuleb tasuda kogumiskohas, pärast seda, kui Müüja on Ostjat e-posti ja/või SMS-i teel teavitanud, et Kaubad on kogumiseks valmis. Kui kaupu ei ole käesolevas punktis sätestatud tähtaja jooksul kätte saadud, tühistatakse tellimus.

8.19 Kauba omandiõigus läheb Ostjale üle kauba kättesaamisel alates sellest, kui Müüja on kauba Ostjale üle andnud.

8.20 Kaupade kättesaamisel kaupluses on Ostja kohustatud:

(a) täpsustab tellimuse numbri;

(b) esitama isikut tõendava dokumendi.

8.21 Kaubale võib järele tulla ainult Ostja. Kui Kaubale tuleb järele tulla teise isiku poolt, tuleb see isik nimetada Kauba tellimisel Kauba saajaks. Kui Ostja on juriidiline isik, on Müüjal õigus nõuda kauba kättesaamiseks volikirja.

8.22 Baltic Ambition UAB kaupluste nimekiri, kus kaupu saab kätte, on esitatud jaotises"Meie kauplused". Pange tähele, et ostu sooritamise ajal on Ostjal lubatud valida Kauba kättesaamine ainult kauplustest, kus on kaupu piisavalt laos.

8.23 Kauba kättesaamise ajal kontrollib Ostja või vajaduse korral Ostja esindaja kauba pakendit, kogust, kvaliteeti, valikut ja täielikkust:

(a) kui leitakse kauba pakendi kahjustusi või erinevusi kauba koguses, kvaliteedis, sortimendis, täielikkuses ja kokkupanekus, on ostjal või ostja esindajal, olenevalt olukorrast, õigus keelduda kauba vastuvõtmisest;

(b) kui Ostja või ostja esindaja võtab kauba vastu, loetakse, et kaup on üle antud õiges pakendis ja vastab lepingule kauba koguse, kvaliteedi, valiku, sortimendi, komplekteerituse ja komplekteerituse osas.

8.24 Vigased kaubad, mille kvaliteeti ei olnud võimalik täheldada punktis 8.25 sätestatud korras toimunud kontrolli käigus, tagastatakse samasse Baltic Ambition UAB kauplusesse, kust nimetatud kaubad kätte saadi.

8.25 Täiendav teave Kauba tarnimise kohta on esitatud jaotises"Kohaletoimetamine ja kättesaamine".

9. Kauba hind ja tarnekulud

9.1 Kaupade hinnad on sellised, nagu on märgitud veebipoes. Müüja teeb kõik endast oleneva, et tagada, et Kaupade hinnad on Ostja tellimuse esitamise ajal õiged. Kui Müüja avastab, et Kaupade hindades on ebatäpsusi, kohaldatakse käesolevate tingimuste punkti 9.5.

9.2 Kaupade hinnad võivad muutuda, kuid sellised muudatused ei mõjuta olemasolevaid lepinguid.

9.3 Kaupade hinnad sisaldavad käibemaksu (kui see on kohaldatav) Leedu Vabariigis sel ajal kehtiva määra alusel. Kui käibemaksumäär muutub tellimuse esitamise ja tarnekuupäeva vahelisel ajal, võib hind muutuda vastavalt käibemaksumäära muutusele, välja arvatud juhul, kui ostja on kauba eest täielikult tasunud enne käibemaksumäära muutumise jõustumise kuupäeva. Müüja teavitab ostjat kirjalikult sellisest hinnamuutusest ja annab ostjale võimaluse osta kaup käibemaksumäära muutuse arvesse võtmiseks kohandatud hinnaga või tühistada tellimus. Tellimust ei täideta enne ostja vastuse saamist. Kui Ostjaga ei ole võimalik ühendust võtta Ostja poolt esitatud kontaktandmete kaudu, loetakse tellimus tühiseks ja sellest teavitatakse Ostjat kirjalikult.

9.4 Kaupade hinnad ei sisalda tarnekulusid. Veebipoes näidatud tarnekulude summa võib muutuda. Kehtivad tarnekulud on esitatud jaotises"Kohaletoimetamine ja kättesaamine".

9.5 Arvestades Müüja veebipoes pakutavate Kaupade äärmiselt laia valikut, on vaatamata Müüja mõistlikele pingutustele võimalik, et mõned Kaubad on esitatud ebaõigete hindadega. Juhul kui Müüja leiab, et Kauba hind on vale, teavitab Müüja sellest Ostjat kirjalikult ja annab Ostjale võimaluse osta Kaup õige hinnaga või tühistada tellimus. Tellimust ei täideta enne, kui Ostja on vastanud. Kui Ostjat ei ole võimalik saavutada Ostja esitatud kontaktandmete kaudu, loetakse tellimus tühiseks ja sellest teavitatakse Ostjat kirjalikult. Tuleb märkida, et kui hinna ebaõigsus on ilmne ja Ostja oleks mõistlikult võinud sellist ebaõiget hinda ära tunda, ei ole Müüja kohustatud müüma Kaupa Ostjale ebaõige (madalama) hinnaga.

10. Maksmine

10.1 Ostja võib kauba eest tasuda järgmiselt:

(a) kasutades elektroonilist pangateenust;

(b) sularahas või pangakaardiga vastavalt jaotises"Maksmine" sätestatud tingimustele;

(c) maksekaardiga (krediit- või deebetkaardiga).

10.2 Juriidilised isikud võivad tasuda ka pangaülekandega Müüja kontole, mis on märgitud Ostjale saadetud käibemaksuga seotud arvel, märkides maksmise eesmärgina Ostjale antud tellimuse numbri.

10.3 Kui Ostja on valinud punktis 10.1(a) osutatud makseviisi, peab Ostja kinnitama maksekorralduse Ostja pangas hiljemalt 24 (kahekümne nelja) tunni jooksul pärast nupu "Kinnita tellimus" vajutamist. Kui maksekorraldust selle aja jooksul ei kinnitata, on Müüjal õigus lugeda, et Ostja on keeldunud lepingu sõlmimisest, ja tühistada tellimus.

10.4 Ostja poolt valitud kaup broneeritakse Müüja süsteemis ja Müüja jätkab tellimuse täitmist:

(a) kui Müüja saab Ostja pangast teate, et valitud Kauba eest on tasutud - punktide 10.1(a), 10.1(c) ja 10.2 puhul;

(d) kohe pärast tellimuse esitamist, nagu on sätestatud punktis 5, punkti 10.1(b) puhul.

10.5. Kui Kaupade eest tasutakse punktis 10.1(b) sätestatud viisil, kui need toimetatakse teile koju, tuleb maksta kullerteenuse haldustasu, mis märgitakse ostukorvis, kui valitakse võimalus tasuda punktis 10.1(b) sätestatud viisil. Selle tasu praegune suurus on esitatud jaotises"Arveldamine".

10.6 Täiendavaid üksikasju maksmise kohta leiate jaotisest"Arveldus".

11. Ostja kohustused

11.1. Ostja kohustub esitama registreerimisvormil ainult õiged ja täielikud andmed. Ostja peab registreerimisvormil esitatud andmeid viivitamatult ajakohastama, kui neis on toimunud muudatusi.

11.2. Ostja kohustub kasutama e-poodi õiglaselt ja korrektselt ning mitte häirima selle toimimist ja stabiilsust. Kui Ostja ei täida seda kohustust, on Müüjal õigus piirata, peatada (lõpetada) Ostja juurdepääs Veebipoele ilma eelneva etteteatamiseta ning ta ei vastuta Ostja poolt sellega seoses kantud kahjude eest.

11.3 Ostja on kohustatud tasuma tellitud Kauba eest ja võtma selle vastu vastavalt käesolevatele tingimustele.

11.4 Olenemata käesolevate tingimuste teistes punktides sätestatud kohustustest, kohustub Ostja enne kaupade kasutamist (sealhulgas kokkupanemist, paigaldamist või muul viisil) neid kontrollima ja veenduma, et saadud kaubad on need, mille Ostja on tellinud.

11.5 Ostja peab täitma muid käesolevates tingimustes ja Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud nõudeid.

12. Tootja garantii

12.1 Mõnele Müüja müüdud Kaubale kehtib tootjagarantii. Selle üksikasjad ja kohaldatavad tingimused on sätestatud kaubale lisatud tootjagarantiis.

12.2 Tootja garantii täiendab Ostja õigusi seoses defektsete Kaupadega.

13. Müüja kohustused

13.1 Müüja kohustub:

(a) tegema kõik endast oleneva, et võimaldada Ostjal kasutada e-poes pakutavaid teenuseid nõuetekohaselt;

(b) austama Ostja eraelu puutumatust ja töötlema Ostja isikuandmeid ainult kooskõlas käesolevate tingimuste, privaatsuspoliitikaga ja Leedu Vabariigi õigusaktidega.

13.2 Müüja kohustub täitma kõiki käesolevates Tingimustes sätestatud nõudeid.

14. Kaupade kvaliteet

14.1 Müüja garanteerib Kauba kvaliteedi (seadusjärgne kvaliteedigarantii). Müüja annab erinevatele kaubaliikidele teatud aja jooksul kehtiva kvaliteedigarantii, mille konkreetne tähtaeg ja muud tingimused võivad olla täpsustatud selliste kaupade kirjeldustes.

14.2. Kauba puudused kõrvaldatakse, defektne Kaup asendatakse ja tagastatakse vastavalt käesolevates tingimustes sätestatud korrale ja Leedu Vabariigi kehtivate õigusaktide nõuetele.

14.3 Kui tarnitud Kaup ei vasta kvaliteedinõuetele, võib Ostja pöörduda lähimasse Baltic Ambition UAB kauplusesse ("Meie kauplused"), esitades koos Kaubaga Kauba ostu käibemaksuarve või juhul, kui käibemaksuarve puudub, mis tahes muu dokument, mis kinnitab Kauba ostmist Müüjalt.

14.4 Ostja, kes soovib esitada reklamatsiooni puuduliku või puuduliku Kauba kohta, võib seda teha Baltic Ambition UAB kaupluses või e-posti aadressil info@dovanusalis.lt.

14.5 Reklamatsiooni esitamisel peab Ostja lisama Kauba ostu käibemaksuga seotud arve (number) või juhul, kui käibemaksuga seotud arvet ei ole väljastatud, muu dokumendi, mis kinnitab Kauba ostmist Müüjalt, ning esitama järgmised andmed:

(a) kauba tellimuse number;

(b) foto Kaubast, foto defektsest kohast (kui tegemist on mehaanilise kahjustusega ja seda on võimalik pildistada);

(c) foto kauba pakendist;

(d) kauba defekti või rikke kirjeldus või puuduva osa identifitseerimine.

14.6 Reklamatsiooni esitamisel peab Ostja täpsustama, kuidas ta soovib, et reklamatsioon lahendataks:

(a) Müüja parandab kauba puudused tasuta mõistliku aja jooksul, kui puudusi on võimalik kõrvaldada;

(b) vähendades vastavalt ostuhinda;

(c) asendades kauba samaväärse kvaliteediga kaubaga, välja arvatud juhul, kui puudused on väiksemad või ostja poolt põhjustatud;

(d) tagastades kauba eest makstud hinna ja taganedes lepingust, kui puudustega kaup kujutab endast tellimuse olulist rikkumist.

14.7 Pärast pretensiooni uurimist antakse vastus 14 (neljateistkümne) päeva jooksul.

14.8 Garantiiteenusega seotud küsimustes võib Ostja helistada ka telefonil +370 674 39775 või esitada küsimusi e-posti aadressil info@dovanusalis.lt.

15. Vastutus

15.1 Ostja vastutab veebipoe abil sooritatud toimingute eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, registreerimisvormil esitatud andmete õigsuse eest. Ostja vastutab registreerimisvormil esitatud andmete ebatäpsuse või ebatäpsuse tõttu tekkivate tagajärgede eest.

15.2 Pärast e-poes registreerimist vastutab Ostja oma sisselogimisandmete säilitamise ja/või edastamise eest kolmandatele isikutele. Kui e-poes pakutavaid teenuseid kasutavad kolmandad isikud, kes on sisse loginud e-poodi Ostja sisselogimisandmete kaudu, käsitab Müüja sellist isikut Ostjana ja Ostja vastutab kõigi toimingute eest, mida selline kolmas isik e-poes teeb.

15.3. Müüja on, niivõrd kui see ei ole vastuolus kohaldatava õigusega, vabastatud igasugusest vastutusest juhtudel, kui kahju on tekkinud seetõttu, et Ostja ei ole käesolevate tingimuste, privaatsuspoliitika ja muude käesolevates tingimustes viidatud dokumentide lugemise tõttu, arvestamata Müüja nõuandeid ja kohustusi, kuigi talle on antud selleks võimalus.

15.4 Vastavalt Leedu Vabariigi elektroonilise allkirja seaduse artikli 8 lõike 3 sätetele lepivad Ostja ja Müüja kokku, et Ostja tegevuste kinnitamine e-poes Ostja sisselogimisandmetega e-poodi (autentimiskood) omab Leedu Vabariigi elektroonilise allkirja seaduse artikli 8 lõikes 1 sätestatud elektroonilise allkirja õiguslikku mõju (st sellel on samasugune õiguslik mõju nagu kirjalike dokumentide allkirjastamisel ja see on kohtus tõendina aktsepteeritav). Ostja peab hoidma oma sisselogimisandmeid veebipoodi turvaliselt ja ei tohi neid avaldada, peab tagama, et andmed on teada ja neid kasutab ainult tema ise, ning ei tohi neid andmeid edastada ega muul viisil teistele isikutele kättesaadavaks teha. Kui ta kahtlustab, et tema sisselogimisandmetele võis pääseda ligi mõni teine isik, peab ta sellest viivitamatult teavitama müüjat ning teavitama müüjat viivitamatult oma sisselogimisandmete rikkumisest või avalikustamisest veebipoes. Kõik toimingud, mis sooritatakse Ostja tunnuskoodi abil, loetakse Ostja poolt sooritatuks ja Ostja võtab täieliku vastutuse selliste toimingute tagajärgede eest.

15.5 Ostja vastutab kaupadele üleslaetud sisu eest (nt pildid, loosungid, fotod, tekstid jne). Ostja garanteerib, et esitatud sisu ei riku Leedu Vabariigi seadusi ja kinnitab, et kujundus on kas tema enda looming või et tal on kinnitus, et tal on esitatud kujunduse suhtes täielikud õigused või volitused (nt kaubamärk, autoriõigus, patent jne). Ostja tellimus ja arve ettemaksmine tähendab, et ostjal on täielikud õigused kõnealuse visuaalse töö kasutamiseks ja ta vastutab ainuisikuliselt selle töö kasutamise seaduslikkuse ja sisu eest.

15.6. Pooled vastutavad e-poe kaudu sõlmitud lepingu rikkumise eest Leedu Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras.

15.7 Kui müüja rikub käesolevate tingimuste sätteid, vastutab ta iga kahju eest, mida ostja kannab käesolevate tingimuste rikkumise prognoositava tagajärjena. Kahju või kahju loetakse prognoositavaks, kui see on Müüja rikkumise ilmne tagajärg või kui Müüja ja Ostja olid lepingu sõlmimise ajal sellisest kahjust või kahjust teadlikud.

15.8 Müüja tarnib kaupu ainult koduseks ja isiklikuks kasutamiseks. Ostja nõustub, et ta ei kasuta müüdud kaupu kaubanduslikel, ärilistel või edasimüügi eesmärkidel ning Müüja ei vastuta ostja poolt saamata jäänud kasumi, äritegevuse kaotuse, äritegevuse katkemise või ärivõimaluste kaotuse eest.

15.9 Müüja ei vastuta teiste ettevõtete veebilehtedel sisalduva teabe eest, isegi kui Ostja siseneb nendele veebilehtedele Müüja veebipoe linkide kaudu.

16. Müüjast mitteolenevad sündmused

16.1. Müüja ei vastuta lepingu või lepingujärgsete kohustuste täitmata jätmise või hilinemise eest, kui selline rike või hilinemine on põhjustatud Müüjast sõltumatutest sündmustest, nagu on määratletud käesolevate tingimuste punktis 16.2.

16.2 Müüjast sõltumatu sündmus tähendab mis tahes tegu või sündmust, mis jääb Müüja mõistliku kontrolli alt välja.

16.3 Juhul, kui toimub Müüjast sõltumatu sündmus, mis mõjutab Müüja lepingujärgsete kohustuste nõuetekohast täitmist:

(a) teavitab Müüja sellest viivitamata Ostjat ja

(b) Müüja lepingujärgsete kohustuste täitmine peatatakse ja kohustuste täitmise tähtaega pikendatakse Müüja kontrolli alt väljas oleva sündmuse kestuse ajaks. Kui Müüja kontrolli alt väljas olevad sündmused mõjutavad kauba üleandmist Ostjale, lepib Müüja kokku uue üleandmise kuupäeva pärast Müüja kontrolli alt väljas olevate sündmuste lõppu.

17. Teabe saatmine

17.1 Tingimustes kasutatud mõiste "kirjalikult" hõlmab ka e-kirju.

17.2 Müüjaga kirjaliku kontakti võtmiseks või juhul, kui Tingimused näevad ette Ostja kohustuse Müüjaga kirjalikult ühendust võtta, saadab Ostja Müüjale e-kirja aadressil info@dovanusalis.lt või tavalise kirja aadressil UAB Baltic Ambition, Ukmergės g.. Müüja teavitab Ostjat teate kättesaamisest kirjalikult (tavaliselt e-posti teel). Lepingust taganemise eesmärgil on Ostja kord Müüjaga kontakteerumiseks sätestatud käesolevate tingimuste punktis 7.

17.3. Müüja saadab kõik teated Ostjale Ostja registreerimisvormil esitatud e-posti aadressile.

18. Muud sätted

18.1 Käesolevad tingimused koos nendes sõnaselgelt viidatud dokumentidega kehtivad Müüja ja Ostja vahelise lepingu suhtes. Kõik käesolevatest Tingimustest kõrvalekaldumised kehtivad ainult siis, kui need on kirjalikult dokumenteeritud.

18.2 Ostjal on Leedu Vabariigi seaduste alusel teatavad õigused seoses mitterahuldava kvaliteediga kaupadega. Mitte midagi käesolevates tingimustes ei tohi tõlgendada nii, et see piiraks või piiraks selliste õiguste kasutamist.

18.3 Müüjal on õigus loovutada oma lepingust tulenevad õigused ja kohustused kolmandale isikule või kolmandatele isikutele, kuid selline loovutamine ei mõjuta Ostja õigusi ega Müüja kohustusi käesolevate tingimuste alusel. Sellise loovutamise korral teavitab Müüja Ostjat, andes teavet loovutamise kohta veebipoes.

18.4 Ostja ei tohi loovutada ega üle anda kõiki oma käesolevatest Tingimustest tulenevaid õigusi ja kohustusi või osa neist kolmandale isikule või kolmandatele isikutele ilma Müüja kirjaliku nõusolekuta.

18.5 Kui mõni käesolevate tingimuste säte on kohtu poolt tunnistatud ebaseaduslikuks, kehtetuks või jõustamatuks, jäävad käesolevate tingimuste muud sätted täielikult kehtima. Käesolevate tingimuste mis tahes säte, mis on tunnistatud ebaseaduslikuks, kehtetuks või jõustamatuks ainult osaliselt või piiratud ulatuses, jääb täies ulatuses jõusse, kuivõrd seda ei ole tunnistatud ebaseaduslikuks, kehtetuks või jõustamatuks.

18.6 Kui käesolevates tingimustes ei ole sätestatud teisiti, ei tähenda Müüja viivitamine käesoleva lepingu kohase õiguse kasutamisega Ostja kohustuse täitmisest vabastamist või sellest loobumist või sellest õigusest loobumist ning kohustuse eraldi või osaline täitmine või õiguse eraldi või osaline kasutamine ei tähenda kohustusest või õigusest loobumist.

18.7 Käesolevad tingimused ja pooltevahelised suhted (sealhulgas lepingu sõlmimine, kehtivus, kehtetus, täitmine ja lõpetamine) reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Leedu Vabariigi seadustele.

18.8 Kõik käesolevatest tingimustest või nende rikkumisest, lõpetamisest või kehtivusest tulenevad vaidlused, vaidlused või nõuded lahendatakse lõplikult Leedu Vabariigi seadustes sätestatud korras.

18.9 Ostja võib esitada taotlusi või kaebusi seoses Müüja e-poest ostetud Kaubaga elektroonilisel tarbijavaidluste lahendamise platvormil http://ec.europa.eu/odr/.

18.10 Tarbijavaidlusi lahendab kohtuväliselt Riigi Tarbijakaitseamet, asukoha aadress Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.